Hoe werkt centrifugeren?

Als in een mengsel van een vaste, niet-oplosbare stof en een vloeistof de vaste stof niet snel genoeg bezinkt, maakt men gebruik van centrifugeren. Hierbij wordt het mengsel in een centrifuge snel rondgedraaid.

Het ronddraaiende gedeelte van de centrifuge is de rotor. In de rotor kunnen buisjes worden geplaatst met daarin een mengsel. Door het ronddraaien van de rotor worden de zwaarste deeltjes naar de bodem van de buisjes gedrukt. De lichtste deeltjes zullen boven in het buisje blijven. De scheiding tijdens centrifigatie vindt plaats op basis van een verschil in dichtheid.

Voorbeeld

  • het scheiden van bloed in bloedplasma en bloedcellen

Centrifugeren − stap-voor-stap

Een reageerbuisje met een mengsel van twee stoffen wordt in de rotor geplaatst.
Na het centrifugeren kan het reageerbuisje met het gescheiden mengsel uit de rotor worden genomen. Door het afschenken van de bovenste laag worden de stoffen vervolgens gescheiden.