Wat is indampen?

Indampen gebruik je om een vaste stof en een vloeistof (in een oplossing) te scheiden. De scheiding berust op een verschil in kookpunt tussen de verschillende stoffen. Indampen wordt meestal toegepast als de vloeistof niet bewaard hoeft te worden.

Voorbeeld

  • het winnen van zout uit zeewater
Zeezout wordt op grote zoutvelden gewonnen uit zeewater door middel van indampen.
Als je een pan met zout water op een verwarmingsplaatje zet, verdampt na enige tijd het water. Je houdt dan uiteindelijk het zout over.