Hoe werkt een extractie?

Tijdens een extractie onttrek je een stof (of stoffen) uit een mengsel. Deze scheidingsmethode berust op het verschil in oplosbaarheid in een extractiemiddel. Tijdens koffiezetten extraheer je bijvoorbeeld de geur- en smaakstoffen uit koffiebonen in warm water. De geur- en smaakstoffen lossen goed op in het warme water (het extractiemiddel) maar de rest van de koffiebonen niet.

Voorbeelden

  • het zetten van koffie
  • het verkrijgen van suiker uit suikerbieten

Vloeistofextractie

Een vloeistofextractie wordt veel toegepast in de industrie. Stel je hebt een reactie uitgevoerd en na afloop heb je een mengsel bestaande uit je product en een afvalstof. Helaas zijn de kookpunten van beide vloeistoffen bijna hetzelfde. Destillatie is dus niet mogelijk. Het is echter bekend dat je product goed oplost in water maar dat de afvalstof goed oplost in wasbenzine. Hoe scheid je nu dit mengsel?

Stap 1
Het mengsel wordt in een scheitrechter geschonken. Hieraan wordt een hoeveelheid water toegevoegd.
Stap 2
Vervolgens wordt een hoeveelheid wasbenzine toegevoegd.
Stap 3
De scheitrechter wordt afgesloten met een stop. Het mengsel wordt hierna flink geschud.
Stap 4
De scheitrechter wordt opgehangen. Na enige tijd zal er een scheiding ontstaan tussen de waterlaag en de wasbenzinelaag. Dit komt omdat water (polair) en wasbenzine (apolair) niet mengen. De waterlaag zal nu het product bevatten en de wasbenzinelaag de afvalstof. Immers, het product lost goed op in water maar de afvalstof niet.
Stap 5
Omdat water een hogere dichtheid heeft dan (was)benzine (zie Binas-tabel 11 of ScienceData-tabel 1.9d) zal dit de onderste laag in de scheitrechter zijn. Door het kraantje voorzichtig open te zetten kan de waterlaag (met het product) van de wasbenzinelaag (met de afvalstof) worden gescheiden. Het water en het product kunnen vervolgens door middel van bijvoorbeeld destillatie van elkaar worden gescheiden.