Wat is een ontledingsreactie?

Een ontledingsreactie is een reactie waarbij een stof ontleedt in twee of meer nieuwe stoffen. Alleen ontleedbare stoffen kunnen een ontledingsreactie ondergaan. Er zijn drie soorten ontledingsreacties.

Thermolyse

Thermolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van verhitting.

Voorbeeld

2 HgO (s)reactiepijl2 Hg (l)+O2 (g)

Elektrolyse

Elektrolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van elektrische stroom.

Voorbeeld

2 H2O (l)reactiepijl2 H2 (g)+O2 (g)

image
Proefopstelling voor de elektrolyse van water.

Fotolyse

Fotolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van licht.

Voorbeeld

2 H2O2 (aq)reactiepijl2 H2O (l)+O2 (g)

Examenbundels

De vernieuwde examenbundels van Aljevragen zijn de perfecte voorbereiding op een proefwerk, schoolonderzoek of eindexamen.

De bundels zijn verkrijgbaar voor de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde A en wiskunde B.

Examenbundels

Met meer dan 300 opgaven en gedetailleerde stap-voor-stap uitwerkingen. Verkrijgbaar voor slechts 17 euro per bundel!Bundels voor docenten

De docentenbundel scheikunde bestaat uit 400 opgaven en vraagstukken. Sluit perfect aan bij ieder lesprogramma.

De bundels zijn te gebruiken tijdens de les of als basis voor een proefwerk, overhoring of examen. Geleverd inclusief antwoorden en uitwerkingen.

Bundels voor docenten

De bundel is aangepast aan de eisen voor de Nieuwe Scheikunde. Verkrijgbaar voor 95 euro.